Vad har Halland att erbjuda?

Landskapet Halland, på den svenska västkusten, är en av de delar av Sverige som är mest förknippade med sol, bad, strandliv och sommaren i stort. Men Halland har mycket att erbjuda året runt, och även när det regnar.

Halland har en yta av 4786 km2, och 317 885 invånare. Ursprungligen var området danskt. Landskapet är känt för sina många soltimmar. Den halländska kusten har ungefär 2100 soltimmar per år, och tack vare kustläget är klimatet milt.

Historia

Namnet Halland har troligen med Hovs hallar att göra. Hovs hallar är den yttersta delen av Hallandsåsen, som utgör gränsen mellan Skåne och Halland. Troligen uppstod namnet Halland i Skåne, och betyder ”landet på andra sidan hallarna”.

Halland blev svenskt 1658, i och med freden i Roskilde. Innan dess hörde det till Danmark. När det blev danskt vet man inte, men man vet att området lydde under den danske kungen på 870-talet. Tillsammans med Skåne, Blekinge och Bornholm räknades Halland som ett av Skånelandskapen, vilket innebar att skånelagen var den landslag som gällde. Senare under medeltiden var Halland självständigt, men uppdelat i norra och södra Halland. Landskapet enades inte förrän det återigen erövrades av Danmark på 1360-talet.

Tylösand

 
 

Halland idag

De största tätorterna i Halland är Halmstad, Varberg, Falkenberg, Kungsbacka och Onsala. Några av orterna i norra Halland har nästan växt ihop med stor-Göteborg.

Halland förknippas kanske framför allt med klipphällar, sandstränder, sol och bad. Men faktum är att 60 % av landskapets yta täcks av skog, framför allt granskog. Landskapet består av tre regioner med avseende på flora och fauna: kustslätten, övergångsbygden och skogsbygden. Den bördiga kustslätten är också den del av landskapet som är mest tätbefolkad. Övergångsbygden, som till ungefär hälften är uppodlad, innehåller också merparten av Hallands lövskogar. Längst i öster finns skogsbygden, som domineras av barrskog, men som även innefattar myrar.

Turist i Halland

Oavsett vilken tid på året man besöker Halland finns det mycket att uppleva i landskapet. De flesta kommer till Halland på sommaren, för att sola, bada och kanske handla på lågprisvaruhuset Gekås i Ullared. Men det går även att vandra i Halland. Man kan vandra utmed kusten, genom bokskogarna i Simlångsdalen, eller på Hallandsåsen. Det går också att paddla på åarna Nissan och Lagan, sjöarna Unnen, Bolmen och Jällunen, samt naturligtvis i havsbandet. Om man istället vill cykla kan man antingen ta med egen cykel, eller köpa färdiga cykelpaket där övernattning och transport av bagaget ingår.

Även om Halland har många soltimmar så regnar det också i landskapet. En regnig dag kan det passa att besöka Mjellby konstmuseum väster om centrala Halmstad. Museet visar framför allt verk av den kända Halmstadsgruppen, en grupp konstnärer som var bland de första i Sverige att anamma kubismen och surrealismen. I gruppen ingick bl.a. Sven Jonsson, Valdemar Lorentzon och Stellan Mörner. Flera av medlemmarna hade sina rötter i Halmstad, och många av dem bodde i Söndrum strax utanför centrum.

Ett annat konstmuseum är Nordens enda museum helt inriktat på teckningar, Teckningsmuseet i Laholm. Museets lokaler finns på övervåningen i ortens gamla rådhus, medan Laholms keramikmuseum upptar nedervåningen.

 
 
 

Foton från Halland