Har du inte varit i Varberg kanske du bör förlägga några dagar av din nästa semester dit. Ända sedan 1800-talet har staden varit ett populärt turistmål, som lockat såväl kungligheter som barnfamiljer.

Varberg är den näst största tätorten i Halland, och en populär sommarstad. Staden är belägen ungefär mitt emellan Göteborg och Halmstad, och är en av de mest besökta städerna i Sverige under sommaren. Men det finns plats för fler, och har du ännu inte besökt staden kanske du ska

Ursprungligen hade Varberg det lite mindre attraktiva namnet Getakärr. Geten syns idag på Varbergs kommunvapen. Man vet inte exakt när staden grundades, vilket delvis beror på att man inte vet om en annan ort, Getsjö, i själva verket var detsamma som Getakärr, och om även detta var en stad, en by eller en gård. På 1200-talet byggdes en borg, som idag är känd som Varbergs fästning. Det var troligen borgen, som i sin tur fick namn av det berg den byggdes på, som gav staden det namn den har idag.

Kallbadhuset i VarbergTurism i Varberg

Varberg har varit ett välbesökt turistmål sedan 1800-talet, även om turismen på den tiden inte var lika omfattande som idag. Strax söder om staden, vid Apelviken, finns Svartekällan, vars vatten är naturligt kolsyrehaltigt. Källan lanserades som en hälsobrunn 1811, men hade troligen varit känd bland lokalbefolkningen tidigare än så. Vid denna tid var det mycket populärt att dricka brunn, alltså att resa till en ort med en källa för att dricka av vattnet, som ansågs ha flera hälsofrämjande effekter.

1822 byggdes ett varmbadhus i Varberg, som kompletterades av ett kallbadhus i form av en flotte. Båda dessa byttes ut under 1800-talet. Dagens byggnader är båda de tredje i sitt slag.

Men den största sevärdheten i Varberg är av äldre datum. Varbergs fästning har anor från 1200-talet, och det är här som man kan betrakta Bockstensmannen, som troligen mördades på 1300-talet och pålades fast i en mosse.